Kersti Leetma

Tegevjuht
Vandeaudiitor

Oman pikaajalist töökogemust rahvusvahelistes ettevõtetes finantskontrolli ja auditi valdkonnas.

Olen töötanud finantskontrollerina maailma ühes juhtivamas uksi ja aknaid tootvas ettevõttes JELD-WEN (üle 20 000 töötaja rohkem kui sajas asukohas üle maailma).


Peamised ülesanded sellel ametikohal olid:

  • finantskontrolli teostamine aruannete üle, sh kontserni aruandluse üle – Soome, holding (Taani) ja väiksemal määral Eesti ettevõtte üle;
  • finantskontrolli põhimõtete arendamine ja juurutamine;
  • siirdehinna kontroll;
  • kuluarvestuse arendamine;
  • sisekontrollide kaardistamine ja testimine;
  • eelarvestamine;
  • Soome ettevõtte (aastakäive üle 50 mln euro) aastaaruande koostamine, koostöö audiitoritega.

Olulisimaks töösaavutuseks JELD-WEN-s pean osalemist finantsteenuskeskuse loomisel Eestisse Põhja-Euroopa kontserniettevõtete raamatupidamise protsesside ületoomiseks, sh meeskonnatöö juhtimine oma vastutusala riikide puhul koostöös teenuskeskuse juhiga.

Olen töötanud ka audiitorina KPMG-s, kus minu peamine ülesanne oli finantsauditite läbiviimine. Samuti osalesin mitmes due dilligence- ja forensic-projektis.

Olen vandeaudiitor alates 2015. aastast.